CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek   16.00 – 20.00
Wtorek            16.00 – 20.00
Środa              09.00 – 13.00
Czwartek        16.00 – 20.00
Piątek             09.00 – 13.00|
konsultacje i interwencje w terenie po ustaleniu telefonicznym - nr tel. 692 781 928
w sytuacjach trudnych pomagamy poza wyznaczonymi godzinami dyżurów - nr tel. 728 784 397
udzielamy pomocy na miejscu oraz z wykorzystaniem technologii IT.

Pomoc udzielana jest nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Wadowice, dzięki wsparciu finansowemu
z budżetu Gminy Wadowice, w ramach realizacji zadania publicznego „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”

Osoby spoza Gminy Wadowice mogą korzystać z pomocy w ramach działalności odpłatnej AGRADO.

Udzielamy pomocy w zakresie problemów uzależnienia lub używania narkotyków, NSP, uzależnień mieszanych oraz behawioralnych.