UZALEŻNIENIE - edu flesz
przez CPSAGRADO

Uzależnienie jest chorobą.

Uzależnienie jest chorobą, która ma indywidualny przebieg i dynamikę.

Uzależnienie rozwija się stopniowo – można wyodrębnić fazy jego postępowania.

Uzależnienie tworzy w psychice osoby uzależnionej systemy, kierujące człowieka w stronę przedwczesnej śmierci.

Uzależnienie jest chorobą śmiertelną, człowiek umiera na choroby, które są wywoływane przez nikotynę, alkohol lub narkotyk wprowadzany do organizmu.

Można zatrzymać rozwój uzależnienia poprzez abstynencję i zreformowanie poszczególnych sfer swojego życia.

Człowiek uzależniony zazwyczaj zaprzecza istnieniu problemu.

Człowiek uzależniony nie potrafi kontrolować ilości spożywanego alkoholu, zażywanych narkotyków i wypalanych papierosów.

Osoba uzależniona często nie potrafi sama sobie pomóc, wówczas konieczna jest interwencja i pomoc z zewnątrz.

Posiadając odpowiednią wiedzę i motywację, można skutecznie pomagać osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym oraz ich rodzinom.

Kompetentnej pomocy może udzielić lekarz, pracownik socjalny, specjalista terapii uzależnień , psychiatra, policja, kurator sądowy.

W sytuacji uzależnienia wskazane jest leczenie – terapia uzależnienia.

Może się ono odbywać w trybie dochodzącym, a na terenie każdego miasta działają placówki świadczące kompetentną pomoc osobie zagrożonej uzależnieniem, uzależnionej i rodzinie.

Czasami konieczne jest odbycie terapii i rehabilitacji w trybie stacjonarnym w szpitalu na oddziale detoksykacyjnym lub w ośrodku terapeutycznym.

Warto skorzystać ze specjalistycznej, darmowej pomocy, jak jest oferowana przez powołane do tego placówki